Print this page

Phòng tắm đứng kính

Phòng tắm đứng kính cường lực

Sản phẩm sử dụng cho công trình biệt thự quận 2 dành cho người nước ngoài.

Tổng quan Phòng tắm kinh

- Thành phần cấu tạo

 1. Bộ phân pat kẹp phụ kiện
 2. Tay nắm và
 3. Gờ chắn nước và nẹp
 4. Kính cường lực

- Thông số kỹ thuật

 1. Thông số pat, bản lệ̀
 2. Thông chuẩn phòng tắm
 3. Thông số các loại kính
 4. Chi tiết hệ kết cấu

- Công năng sử dụng

 1. Độ bền của vật liệu
 2. Mục đích sử dụng của hệ
 3. Một số tính năng

 


- Quy trình lắp dựng

 1. Gắn gờ chắn nước
 2. Lắn pát kính cố định
 3. Gắn bản lề và lắp cửa
 4. Gắn tay nắm và nẹp
 5. Hoàn thiện

- Hình ảnh tham khảo

 1. Một số công trình nổi tiếng
 2. WindowsWorld thi công

- Ký hiệu PK : lấy 2 chữ cái của cụm

từ phòng tắm kính, thể hiện sự gợi nhớ

về phòng tắm và kính