Print this page

Kính nhôm AB1

- Thành phần cấu tạo:

 1. Hệ pat đỡ
 2. Khung nhôm
 3. Thành phần kính
 4. Kẹo và linh kiện khác

- Thông số kỹ thuật:

 1. Thông số chịu tải, sức căng
 2. Thông số các loại kính
 3. Thông số của keo
 4. Chi tiết hệ kết cấu

- Công năng sử dụng:

 1. Độ bền của vật liệu
 2. Mục đích sử dụng của hệ
 3. Một số tính năng

- Quy trình lắp dựng:

 1. Gắn hệ đỡ
 2. Lắp hệ khung nhôm
 3. Lắp kính vào khung
 4. Lắp các lam (nếu có)
 5. Hoàn thiện

- Hình ảnh tham khảo:

 1. Một số công trình nổi tiếng
 2. WindownWorld thi công

 

 

 


- Ký hiệu AB1: Aluminum Buiding, nhà cầp 1, sử dụng AB1 với các loại kính khác nhau.

kinhnhonm